infokaki

Polisi Penafian

Sebarang kandungan dalam portal ini (infokaki.com) dihasilkan berdasarkan pengetahuan, hasil perkongsian dan juga maklumat yang terdapat di alam maya samada media cetak, blog, media social dan medium berkaitan.

Pihak kami tidak akan menanggung sebarang liabiliti atas apa jua kecacatan, kejadian, kerugian mahupun kes perundangan membabitkan kandungan portal ini.

Walaubagaimanapun, pihak kami telah dengan sedaya upaya memastikan kandungan yang dihasilkan menerusi portal ini mengandungi maklumat yang tepat berdasarkan pengetahuan kami.

Kandungan portal ini tidak boleh dianggap menggantikan/memberikan khidmat nasihat kewangan, perundangan, perakaunan mahupun khidmat profesional yang lain.

Sekiranya nasihat atau penerangan pakar diperlukan, sila dapatkan nasihat dan khidmat profesional daripada individu yang berkelayakan.

 

Polisi Data Peribadi Pelawat Blog

Pihak infokaki.com tidak menggunakan data peribadi pelawat yang diperoleh melalui portal ini untuk kepentingan-kepentingan lain selain daripada menggunakannya untuk menganalisa statistik paparan atas setiap halaman portal dengan menggunakan cookies, yang mana boleh dinyahaktif oleh pelawat pada bila-bila masa melalui pengaturan tetapan (setting) pada pelayar internet pelawat.

Pihak kami tidak berkongsi data peribadi pelawat kepada mana-mana pihak untuk apa-apa jua keperluan selain yang dibenarkan undang-undang semasa.

 

Polisi Komen 

Pihak kami berhak untuk menyekat, mengubah atau memadam sebarang komen yang dikemukan pihak lain tanpa sebarang notis jika komen tersebut tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan penulis portal (sama ada bertulis atau tidak) seperti contoh yang berikut:

  • mengandungi kandungan spam atau mirip konten spam
  • mengandungi kata-kata kesat/cacian/hinaan
  • mengandungi kata-kata yang dianggap menyentuh sensitiviti pihak lain
  • mengandungi kata-kata yang dianggap menyerang pihak lain

 

Pihak kami tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung sebarang liabiliti ke atas mana-mana komen atau perkongsian artikel yang ditulis oleh pihak lain menerusi portal ini.

Sebarang liabiliti adalah 100% atas tanggungjawab pemberi komen  ataupun pihak lain yang kongsikan artikel tersebut.

 

Polisi Penggunaan

Sebarang kandungan dalam portal ini adalah hak milik Infokaki, kecuali dinyatakan sebaliknya atau atas sebarang insiden yang dikenalpasti/tidak dikenalpasti.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan dalam blog ini dalam apa jua bentuk, dan dengan apa cara sekalipun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, ataupun cara lain sebelum mendapat keizinan daripada pemilik portal.

Pihak kami tidak bertanggungjawab atau menanggung sebarang liabiliti atas sebarang kandungan portal ini yang diterbitkan semula oleh pihak lain dalam apa jua bentuk samaada dengan atau tanpa kebenaran.

Pihak kami berhak mengubah sebarang terma dan syarat yang dinyatakan dalam polisi ini pada bila-bila masa samaada dengan atau tanpa notis pemberitahuan.

 

Infokaki, portal info paling pantas!